Privātuma politika

Jūsu datu aizsardzība un drošība iepērkoties:

Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām vai arī izmantota kā citādi bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums. Mēs to izmantosim tikai un vienīgi veiktā pasūtījuma apkalpošanai. Jāievada tikai dati, kas nepieciešami pirkuma piegādes pavaddokumentu noformēšanai.


Mēs augstu vērtējam Jūsu privāto datu drošību.